منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشرکرد،

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تعدادی از قطعات و و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز را منتشر کرد.
سه شنبه 25 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریزشهرداری تبریز، آگهی مزایده جهت اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
يکشنبه 23 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی مزایده اماکن اجاره ای و بوفه های ائل گولی را منتشر کرد.
دوشنبه 3 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز آگهی فراخوان مزایده عمومی برای شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در نصب تلویزیون شهری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر شد.
يکشنبه 2 شهريور 1399

  آگهی مزایده؛

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای تعدادی از املاک خود آگهی مزایده منتشر کرد

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای تعدادی از املاک خود آگهی مزایده منتشر کرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
سه شنبه 13 اسفند 1398

سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

 آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
يکشنبه 11 اسفند 1398

اطلاعیه؛

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تعدادی از مکان های خود را منتشر کرد.
سه شنبه 6 اسفند 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مناقصه مرحله دوم

آگهی مناقصه مرحله دوم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مناقصه مرحله دوم را منتشر کرد.
يکشنبه 13 بهمن 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی را متشر کرد.
چهارشنبه 25 دي 1398

اطلاعیه؛

انتشار برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99

انتشار برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99 برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99 منتشر شد.
سه شنبه 24 دي 1398