مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش ضایعات دستگاههای چرخ و فلک
چهارشنبه 21 آبان 1393

مناقصه

مناقصه مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی
پنجشنبه 8 آبان 1393

آگهی مزایده

آگهی مزایده مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی سازمان پارکها و فضای سبز
شنبه 19 مهر 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه مرمت و احيای نهر شاهی ائل گلی
شنبه 29 شهريور 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه احداث و نگهداري بخشی از پروژه های سازمان
شنبه 22 شهريور 1393

آگهي مزايده عوارض ورودي ائل گولي و تعدادی از بوفه ها

آگهي مزايده عوارض ورودي ائل گولي و تعدادی از بوفه ها سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استنادمصوبه هيئت مديره در نظر دارد نسبت به اجاره مكان هاي ذيل الذكر در جدول پيوستي از طريق مزايده اقدام نمايد
پنجشنبه 9 مرداد 1393

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه مناقصه آزاد پروژه های عمرانی در مورخه 18/03/93 در محل سازمان پارکها انجام خواهد گرفت
سه شنبه 13 خرداد 1393

آگهی مزایده

آگهی مزایده مزایده بوفه ها، رستوران، کافی شاپ و عوارضی ورودی ائل گولی در مورخه 20/03/93 در محل سازمان برگزار خواهد گردید
سه شنبه 13 خرداد 1393

آگهي مناقصه سازمان پارکها

آگهي مناقصه سازمان پارکها نصب برج تلسكوپي
چهارشنبه 2 مرداد 1392

آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول)

آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول) پله های ورودی ائل گلی از طرف میدان فردوس
چهارشنبه 12 مهر 1391