منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از طریق مزایده عمومی، تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را جهت اجاره و بهره برداری واگذار می کند.
چهارشنبه 21 آبان 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان واقع در بلوار ستار خان جهت ت.لید و فروش گل و گیاه

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان واقع در بلوار ستار خان جهت ت.لید و فروش گل و گیاه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده گلخانه یکه دکان را جهت تولید و فروش گل و گیاه منتشر کرد.
يکشنبه 11 آبان 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری را منتشر کرد.
يکشنبه 11 آبان 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری متشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، بوفه ها و مکانهای اجاره اای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
يکشنبه 11 آبان 1399

اطلاعیه ؛

قابل توجه همشهریان گرامی و شرکت کنندگان در مزایده املاک در مهرماه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

قابل توجه همشهریان گرامی و شرکت کنندگان در مزایده املاک در مهرماه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری طی اطلاعیه ای، تغییرات اعمال شده در مزایده املاک خود در مهرماه را اعلام کرد.
شنبه 5 مهر 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشرکرد،

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تعدادی از قطعات و و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز را منتشر کرد.
سه شنبه 25 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریزشهرداری تبریز، آگهی مزایده جهت اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
يکشنبه 23 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی مزایده اماکن اجاره ای و بوفه های ائل گولی را منتشر کرد.
دوشنبه 3 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز آگهی فراخوان مزایده عمومی برای شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در نصب تلویزیون شهری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر شد.
يکشنبه 2 شهريور 1399

  آگهی مزایده؛

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای تعدادی از املاک خود آگهی مزایده منتشر کرد

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای تعدادی از املاک خود آگهی مزایده منتشر کرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
سه شنبه 13 اسفند 1398