منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی

آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، آگهی مزایده بوفه های مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی را متشر کرد.
چهارشنبه 25 دي 1398

اطلاعیه؛

انتشار برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99

انتشار برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99 برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99 منتشر شد.
سه شنبه 24 دي 1398

اطلاعیه؛

شرایط آگهي مناقصه آزاد توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تبریز در سال 1399

شرایط آگهي مناقصه آزاد توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تبریز در سال 1399 شرایط آگهی مناقصه آزاد توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تبریز در سال 1399 اعلام شد.
يکشنبه 22 دي 1398

اگهی مناقصه؛

انتشار آگهی مناقصه واگذاری، احدا و حفظ فضاهای سبز شهری در سال 99

انتشار آگهی مناقصه واگذاری، احدا و حفظ فضاهای سبز شهری در سال 99 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مناقصه واگذاری، احداث و حفظ فضاهای سبز شهری در سال 99 را منتشر کرد.
چهارشنبه 18 دي 1398

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره  شهرداری تبریزدر نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
دوشنبه 4 آذر 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده          

آگهی مزایده           سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در نظر دارد برخی مکان های تعیین شده در جدول مزایده را به صورت اجاره واگذار کند.
سه شنبه 26 شهريور 1398

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد،

آگهی مزایده واگذاری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی

آگهی مزایده واگذاری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و غرفه های مجموعه ائل گلی را طی یک مزایده واگذار می کند.
دوشنبه 7 مرداد 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

اگهی مزایده بوفه های ائل گلی

اگهی مزایده بوفه های ائل گلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده بوفه های ائل گلی را منتشر کرد.
چهارشنبه 22 خرداد 1398

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مناقصه جهت واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک شهرداری تبریز

آگهی مناقصه جهت واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک شهرداری تبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، با انتشار یک آگهی، واگذاری ناحیه سه فضای سبز شهرداری منطقه یک را به مناقصه واگذار می کند.
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه های مجموعه ائل گلی            

 آگهی مزایده بوفه های مجموعه ائل گلی             سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398