مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد،

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی تحت نظارت خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
شنبه 16 اسفند 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای ائل گولی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بوفه ها و مکان های اجاره ای واقع در مجموعه تاریخی، تفریحی ائل گولی را از طریق مزایده عمومی واگذار می کند.
سه شنبه 28 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، املاک تحت تملک حود را از طریق مزایده واگذار می کند.
دوشنبه 13 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مرحله دوم مناقصه فضای سبز در سال 1400

آگهی مرحله دوم مناقصه فضای سبز در سال 1400 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی مرحله دوم مناقصه فضای سبز در سال 1400 را منتشر کرد
چهارشنبه 8 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی تابلوها و فضاهای تبلیغاتی تبریز برای بهره برداری، از طریق مزایده واگذار می شود..
يکشنبه 5 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهردار تبریز متشر کرد؛

آگهی مناقصه برای خرید لوله های پلی اتیلنی

آگهی مناقصه برای خرید لوله های پلی اتیلنی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، لوله های پلی اتیلنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری می کند.
يکشنبه 5 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی مزایده گلخانه یکه دکان را منتشر کرد.
يکشنبه 5 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منشر کرد؛

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیون های شهری

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیون های شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری را منتشر کرد.
يکشنبه 5 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه ائل گولی

آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه ائل گولی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آگهی مزایده بوفه ها و اماکن اجاره ای مجموعه ائل گولی را منتشر کرد.
يکشنبه 5 بهمن 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

فراخوان مناقصه فضای سبز

فراخوان مناقصه فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، فراخوان مناقصه فضای سبز را متشر کرد.
پنجشنبه 18 دي 1399