منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

.

انجام آزمایشات غربالگری و دوره ای کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

انجام آزمایشات غربالگری و دوره ای کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آزمایشات دوره ای و غربالگری کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام شد.
شنبه 14 تير 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

فراخوان جشنواره گوزل تبریزیم

فراخوان جشنواره گوزل تبریزیم فراخوان جشنواره گوزل تبریزیم، توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر شد.
پنجشنبه 12 تير 1399

با هدف افزایش جاذبه های گردشگری در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی،

سیستم مِِِِِِه پاش ائل گولی راه اندازی شد

سیستم مِِِِِِه پاش ائل گولی راه اندازی شد سیستم مِه پاش مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی مجددا راه اندازی شد.
چهارشنبه 11 تير 1399

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز صورت گرفت؛

تاسیس کلنیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای اولین بار در تبریز

تاسیس کلنیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای اولین بار در تبریز کلنیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری به همت این سازمان در مجموعه تاریخی تفریحی ائل گولی تبریز راه اندازی شد.
چهارشنبه 11 تير 1399

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز صورت گرفت؛

بازدید نهایی از پروژه نورپردازی ارک تبریز

بازدید نهایی از پروژه نورپردازی ارک تبریز بازدید نهایی از پروژه نورپردازی ارک تبریز توسط مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت.
سه شنبه 10 تير 1399

با حضور مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تبریز برگزار شد؛

جلسه رسیدگی به مشکلات و مسائل پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

جلسه رسیدگی به مشکلات و مسائل پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جلسه رسیدگی به مشکلات و مسائل پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، با حضور مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تبریز برزار شد.
سه شنبه 10 تير 1399

به بهانه اجرای طرح تله نوری در فضاهای سبز شهری؛

کرم سفیدریشه (اریک قیزاردان) قاتل فضای سبز تبریز

 کرم سفیدریشه (اریک قیزاردان) قاتل فضای سبز تبریز اهمیت و ضرورت وجود فضای سبز در جامع شهری بر کسی پوشیده نیست و هرانسانی حداقل این موضوع را یکبار شنیده است. بنابراین آنجایی که مردمانش این اهمیت را با تمامیت آن درک کرده اند، اهتمام به حفظ و نگهداری این گنجینه بی بدیل طبیعت نموده اند و در جایی که دانستن فقط در حد سخن و حرف مانده، حال و روز درختان و فضاهای سبز شهری چندان تعریفی ندارد.
سه شنبه 10 تير 1399

توسط سازمان سیما، منظر و ف5ضای سبز شهرداری تبریز انجام شد؛

نصب سردیس استادمیرزا طاهر خوشنویس در ابتدای مغازه های سنگی

نصب سردیس استادمیرزا طاهر خوشنویس در ابتدای مغازه های سنگی سردیس استاد میرزاطاهر خوشنویس، هنرمند برجسته خط و خوشنویسی در اول مغازه های سنگی نصب شد.
دوشنبه 9 تير 1399

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز صورت گرفت:

نصب سردیس شاعر و مرثیه سرای اهل بیت، استاد عابدتبریزی

نصب سردیس شاعر و مرثیه سرای اهل بیت، استاد عابدتبریزی سردیس استاد محمد عابدتبریزی به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خیابانی به این نام نصب شد.
دوشنبه 9 تير 1399

با مشارکت شهروندان در سطح شهر تبریز محقق می شود

اجرای طرح پویش عمومی "درخت دوستی بنشانیم" گامی موثر به سوی احیای باغ شهر تبریز

اجرای طرح پویش عمومی "درخت دوستی بنشانیم" گامی موثر به سوی احیای باغ شهر تبریز آوازه تبریز و باغهای سرسبز و انبوه آن، هنوز هم که هنوز است در افواه است و آشنا و غریبه اذعان می کنند که تبریز، زمانی نه چندان دور، برخوردار از چنین گنجینه بی بدیلی بوده است.
دوشنبه 2 تير 1399