منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه تولیدات، تاکید کرد:

لزوم حرکت جمعی کارگروه هابه سمت خودکفایی کمی و کیفی در تولید گونه های گیاهی مورد نیاز تبریز

لزوم حرکت جمعی کارگروه هابه سمت خودکفایی کمی و کیفی در تولید گونه های گیاهی مورد نیاز تبریز مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه تولیدات سازمان، بر حرکت جمعی کارگروه ها به ویژه کارگروه تولیدات به سمت خودکفایی کمی و کیفی در تولید گونه های گیاهی مورد نیاز تبریز تاکید کرد.
شنبه 29 شهريور 1399

برزگر جلالی در جلسه مشترک با اعضای کارگروه مشارکت و سرمایه گذاری سازمان ،

تهیه بسته های مشارکتی برای جذب سرمایه گذار در اولویت قرار گیرد

تهیه بسته های مشارکتی برای جذب سرمایه گذار در اولویت قرار گیرد مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه مشترک خود با اعضای کارگروه مشارکت و سمرایه گذاری، تهیه بسته های مشارکتی برای جذب سرمایه گذار را از جمله اولویتهای این کارگروه دانست.
شنبه 29 شهريور 1399

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه آب و خاک تاکید کرد،

لزوم تهیه نقشه جامع آب وخاک تبریز برای حصول اهداف توسعه فضای سبز شهری

لزوم تهیه نقشه جامع آب وخاک تبریز برای حصول اهداف توسعه فضای سبز شهری مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه آ؛ب و خاک این سازمان، بر تهیه نقشه جامع آب و خاک تبریز در راستای حصول اهداف توسعه فضای سبز تبریز تاکید کرد.
شنبه 29 شهريور 1399

مسعودبرزگرجلالی در جلسه گارگروه طراحی فضای سبز سازمان تاکید کرد:

بهره گیری از طرح های نو و بدیع در طراحی فضاهای سبز و تلفیق آنها با زیباسازی شهری

بهره گیری از طرح های نو و بدیع در طراحی فضاهای سبز و تلفیق آنها با زیباسازی شهری مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه طراحی فضای سبز  از عوامل این کمیته خواست تا از طرح های بدیع و نو و تلفیق آنها با زیباسازی در حوزه فضای سبز شهری استفاده کنند.
سه شنبه 25 شهريور 1399

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه آفات و بیماریهای گیاهی،

تغذیه درختان و رفع آفات و بیماریهای گیاهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد/ ضرورت استفاده از سموم با کیفیت در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی

 تغذیه درختان و رفع آفات و بیماریهای گیاهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد/ ضرورت استفاده از سموم با کیفیت در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بر توجه بیش از پیش به موضوع تغذیه درختان و رفع آفات و بیماری های  گیاهی تاکید کرد.
سه شنبه 25 شهريور 1399

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه کارگروه فرهنگی سازمان تاکید کرد؛

تعیین استراتژی فرهنگی در اقدامات فرهنگی حوزه فضای سبز شهر تبریز

تعیین استراتژی فرهنگی در اقدامات فرهنگی حوزه فضای سبز شهر تبریز مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بر تعیین استراتژی فرهنگی در اقدامات فرهنگی حوزه فضای سبز شهرتبریز تاکید کرد.
سه شنبه 25 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشرکرد،

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده تعدادی از قطعات و و واحدهای مسکونی و تجاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز را منتشر کرد.
سه شنبه 25 شهريور 1399

در پی راه اندازی سیستم الکترونیکی بایگانی اسناد و مدارک پرسنل،

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از روند ساماندهی اسناد و مدارک سازمان بازدید کرد

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از روند ساماندهی اسناد و مدارک سازمان بازدید کرد مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از روند ساماندهی اسناد و مدارک سازمان بازدید کرد.
دوشنبه 24 شهريور 1399

با اعضای سبز تبریز آشنا شویم؛ درختچه ها (6)

برگ نو

برگ نو بخش وسیعی از فضای سبز تبریز تحت کشت انواع درختچه قرار دارد و آشنایی با این گونه از گیاهان می تواند به حفظ و نگهداری و حتی ازدیاد و تکثیرآنان توسط عوامل فضای سبز و شهروندان کمک کند.
دوشنبه 24 شهريور 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز

آگهی مزایده برای اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهرتبریز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریزشهرداری تبریز، آگهی مزایده جهت اجاره، ساماندهی و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر تبریز را منتشر کرد.
يکشنبه 23 شهريور 1399