منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

با هدف حفظ درختان صورت می گیرد؛

اندودکاری درختان با ترکیبی از سموم آفت کش، چسب چوب و کائولن

اندودکاری درختان با ترکیبی از سموم آفت کش، چسب چوب و کائولن طرح اندودکاری درختان با هدف حفاظت از درختان و جلوگیری از آفت زدگی آنها در فضاهای سبز سطح شهر انجام می شود.
دوشنبه 3 آذر 1399

طی حکمی

سرپرست  جدید اداره تبلیغات سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری معرفی شد

 سرپرست  جدید اداره تبلیغات سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری معرفی شد سرپرست جدید اداره تبلیغات سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری تبریز معرفی شد
شنبه 1 آذر 1399

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد؛

 تعطیلی کلیه پارکهای سطح شهر تبریز تا اطلاع ثانوی

 تعطیلی کلیه پارکهای سطح شهر تبریز تا اطلاع ثانوی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از تعطیلی کلیه پارکهای سطح شهر تبریز تا اطلاع ثانوی خبر داد.
شنبه 1 آذر 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از طریق مزایده عمومی، تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را جهت اجاره و بهره برداری واگذار می کند.
چهارشنبه 21 آبان 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان واقع در بلوار ستار خان جهت ت.لید و فروش گل و گیاه

آگهی مزایده گلخانه یکه دکان واقع در بلوار ستار خان جهت ت.لید و فروش گل و گیاه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آگهی مزایده گلخانه یکه دکان را جهت تولید و فروش گل و گیاه منتشر کرد.
يکشنبه 11 آبان 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتشر کرد؛

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری

آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آگهی جذب سرمایه گذار برای تلویزیونهای شهری را منتشر کرد.
يکشنبه 11 آبان 1399

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری متشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای

آگهی مزایده عمومی بوفه ها و مکان های اجاره ای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، بوفه ها و مکانهای اجاره اای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.
يکشنبه 11 آبان 1399

توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت گرفت؛

نصب المان بازی کودکانه قدیمی "عموزنجیرباف" در پارک شمس

نصب المان بازی کودکانه قدیمی "عموزنجیرباف" در پارک شمس المان بازی قدیمی "عمو زنجیرباف" در پارک شمس منطقه یک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نصب شد.
يکشنبه 11 آبان 1399

اعضای سبز تبریز را بشناسیم؛(12)

  اُرس خزنده (ژونی پروس)

  اُرس خزنده (ژونی پروس) بخش وسیعی از فضای سبز تبریز تحت کشت انواع درختچه قرار دارد و آشنایی با این گونه از گیاهان می تواند به حفظ و نگهداری و حتی ازدیاد و تکثیر آنان توسط عوامل فضای سبز و شهروندان کمک کند.
يکشنبه 11 آبان 1399

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بازدید از انبوهکاری عباس میرزا تاکید کرد؛

حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر از برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر از برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرتبریز، بر حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر تبریز از برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در توسعه پایدار فضای سبز تبریز تاکید کرد. رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرتبریز، بر حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر تبریز از برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در توسعه پایدار فضای سبز تبریز تاکید کرد.
پنجشنبه 8 آبان 1399