گیاهان آپارتمانی
لیندا

BEAUCARNEA RECURVATA
لیندا

این گیاه به نخل دم اسبی و لیندا مشهور است اما نام علمی آن BEAUCARNEA RECURVATA است.
چهارشنبه سیزدهم دي 1396
تعداد بازدید: 279
کالادیوم کاندیدوم

CALADIUM CANDIDUM
کالادیوم کاندیدوم

کالادیوم ، گیاهی است از خانواده شیپوریان ( آراسه) که بومی برزیل، آمریکای جنوبی و مرکزی میباشد.
چهارشنبه سیزدهم دي 1396
تعداد بازدید: 244
پيله آ

PILEA CADIEREI
پيله آ

اسم علمی این گیاهPilea cadierei ، از خانواده urticaceae می باشد. این جنس دارای ۴۰۰ گونه از گیاهان همیشه سبز دائمی است
چهارشنبه سیزدهم دي 1396
تعداد بازدید: 238
ترشک ، گل عشق

OXALIS REGNELLII
ترشک ، گل عشق

گیاه oxalis regnellii (اکسالیس ) گیاهی علفی و چندساله از خانواده oxalidaceae ( اکسالیداسه ) بوده که بومی جنوب آمریکا و به خصوص برزیل میباشد.
چهارشنبه سیزدهم دي 1396
تعداد بازدید: 298
آرشیو Print RSS