خاک شناسی
خاکشناسی دکتر بایبوردی

خاکشناسی دکتر بایبوردی

خاک حاصلخیز  توأم عناصر مورد نیاز گیاه را بدون اینکه مشکلی برایش پیش بیاید میتواند تأممی کنأد رطوبت مهمتری عامل تغذیه گیاهی است چون بحث انتقال مواد را داریم.
چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 1138
تغذيه درختان ميوه

تغذيه درختان ميوه

درختان میوه مانند سایر موجودات زنده برای رشد و ادامه حیات نیاز به مواد غذایی دارند. درختان بایدغذای مورد نیاز خود را بسازند و برای این منظور ازعناصر شیمیایی موجود در طبیعت استفاده مینمایند،در علم تغذیه گیاه این عناصر به عنوان عناصر غذایی شناخته می شوند. عناصر غذایی بصورت تركیبات گوناگون در طبیعت و
دوشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 1024
رشد

رشد

رشد گیاه و برداشت محصول مناسب عامل موفقیت کار زراعی و کشاورز بوده و به همین دلیل عوامل رشد و محدود کننده­های آن باید بدقت مورد بررسی قرار گیرد.
سه شنبه هفتم مهر 1394
تعداد بازدید: 1548
تاثیر ورمی¬کولیت در حاصلخیزی خاک:

تاثیر ورمی¬کولیت در حاصلخیزی خاک:

جهت شناخت ورمی­کولیت ابتدا باید ترکیب مینرالوژیکی خاکها مورد بررسی قرار گیرد. کانی­های یا مینرالها کوچکترین جزء تشکیل دهنده .........
چهارشنبه چهاردهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1627
آشنایی با بافت خاک و تاثیر آن در حاصلخیزی اراضی

آشنایی با بافت خاک و تاثیر آن در حاصلخیزی اراضی

بافت خاک مشخص کننده درصد اجزای تشکیل دهنده بخش معدنی خاک است که عبارتند از شن، سیلت و رس که با استناد کمیت فراکسیون­های سه­گانه با استفاده از دیاگرام مثلثی شکل به کلاس بافت خاک پی می­بریم.
سه شنبه شانزدهم تير 1394
تعداد بازدید: 6156
تاثیر pHو EC بر خصوصیات شیمیائی و تغذیه ای خاک

تاثیر pHو EC بر خصوصیات شیمیائی و تغذیه ای خاک

تاثیر pHو EC بر خصوصیات شیمیائی و تغذیه ای خاک های سازمان پارکها و فضای سبز کلان شهر تبریز
دوشنبه چهارم خرداد 1394
تعداد بازدید: 9119
آرشیو Print RSS