ردیف

عنوان

توضیح

1

مختصات جغرافیایی منطقه

از شمال پلیس راه تبریز- مرند، از شرق شنب غازان تا خطیب، از غرب شهرک بهشتی و قراملک، از جنوب دیزل آباد و رسالت

2

وسعت کل منطقه

7430 هکتار

3

تعداد کل پارک های منطقه

26

4

قدمت منطقه(تاریخچه فضای سبز منطقه)

قدیمی

5

زمان تاسیس دفتر فضای سبز

1377

6

اولین پارک احداث شده منطقه

پارک محوطه راه آهن

7

نام بزرگترین و معروفترین پارک های منطقه

پارک شهرک امام

8

نقشه ماهواره ایی منطقه 
 
نام : امین

نام خانوادگی : خواجوی

آدرس دفتر فضای سبز : ولیعصر جنوبی - پارک فدک

شماره تماس : 04133327972

شماره فاکس : 

پست الکترونیک مدیر فضای سبز : 

نام و نام خانوادگی جانشین مدیر فضای سبز منطقه :