منو
 
 
 

آدرس: تبریز، ضلع شرقی استخر پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی
تلفن: 33861751 - 041 الی 55
فاکس: 33861761 - 041
کد پستی: 5167913538
رئیس دفتر مدیرعامل: اسماعیل آذرنژاد
مسئول امور پیگیری دفتر مدیر عامل: حامد حسین پور
تلفن دفتر مدیرعامل: 33861762  -  041
فاکس دفتر مدیرعامل: 33861763  -  041

 

 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی ، نرسیده به پل ابوریحان ، ساختمان مرکزی شهرداری تبریز
شماره تلفن دفتر شهردار : 34767615-041
شماره تماس با تلفنخانه شهرداری مرکز : 34774411-041
شماره تماس با مدیریت سایت :  34776076-041
شماره تماس روابط  عمومی مرکز: 34775955-041
شماره فکس : 34772934-041
پست الکترونیکی : info@tabriz.ir