اطلاعات تماس

آدرس: تبریز، ضلع شرقی استخر پارک تاریخی و فرهنگی ائل گلی
تلفن: 33861751 - 041 الی 55
فاکس: 33861761 - 041
کد پستی: 5167913538
رئیس دفتر مدیرعامل: اسماعیل آذرنژاد
مسئول امور پیگیری دفتر مدیر عامل: حامد حسین پور
تلفن دفتر مدیرعامل: 33861762  -  041
فاکس دفتر مدیرعامل: 33861763  -  041