منو
 
 پیوندهـــا





 
 کلید منشور و خط مشی
                          
 
تاریخ : سه شنبه 7 تير 1390     |     کد : 181

یاسمن،یاس رازقی

درختچه هایی پیچان بالا رونده یا راست با شاخه چه های سبز،برگها متقابل، بعضی اوقات متناوب،شانه ای فرد،با3-7برگچه یابه یک برگچه تقلیل یافته اما دمبرگ بند بند(بند دار)،گلها در

یاسمن،یاس رازقی
Jasmium  L                    
                                                   
Fam:oleacea

E:jasmin ,jassemin
     
درختچه هایی پیچان بالا رونده یا  راست با شاخه چه های سبز،برگها متقابل، بعضی اوقات متناوب،شانه ای فرد،با3-7برگچه یابه یک برگچه تقلیل یافته اما دمبرگ بند بند(بند دار)،گلها در گرزن یک سویه یا گرزن های دو سویه انتهایی یا بندرت منفرد. کا سه گل سینی شکل ،لوله جام استوانه ای.با4-9لوبه ،لوبهای هم پوش ،با پرچم های دو تایی.در بر گیرنده میله های کوتاه پرچمها. میوه سته دو لبه،هر برچه 1-2دنه ای .
این جنس حدود 200گونه یا بیشتر دارد که در سراسر جهان در نواحی گرم و مرطوب وشبه گرم و مرطوب می رویند و
تعدادی از انها در گلخانه ها به منظور استفاده زینتی نگهداری میشوند.
 

 یاسمن زرد
 
Jasminum  fruticans L.
Syn.:Jasminum syriacum Boiss&Gail
E:Jasmine , makebate , Shrubby  jasmine , yellow jasmine
درختچه هایی راست (ایستاده ).برگها متناوب ،سه برگچه ای،بندرت ساده ، برگجه ها واژ سرنیزه ای یا بیضوی،به طول 1-2سانتی متر.گل آذین گرزن انتهایی با 2-5گل،کاسه گل4-5لوبی ،با لو بهای درفشی،جام گل زرد قیفی شکل ،به طول 1-2سانتی متر .

پراکنش جغرافیایی در ایران :گرگان (رادکان،بین لوشان و گردنه کوهین) آذربایجان (کلیبر،بین کلیبر وخدافرین) خراسان (کتل یک چنار )تهران (دربند شمال تهران).
نام آن در جنگلهای شمال یاس زرد ویاسمن زرد میباشد و در ارسباران شوران نامیده میشود.                                                    
پراکنش جهانی:سراسر نواحی مدیترانه ای ،قفقاز و ایران ،ترکمنستان .

نیازهای اکولو ژیکی:یاسمن زرد در هر خاکی رشد مینماید.ولی طالب محل آفتابی و خاک حاصلخیز و مرطوب وزهکشی شده میباشد.

یاسمن برای روفوژها،شیب ها ،زمینهای نامناسب و کناره دیواره ها مناسب است.

تکثیر:ازدیاد بوسیله تهیه قلمه چوب نیمه سخت در اواخر تابستان –خوابانیدن شاخه در بهار یا تابستان و جدا کردن پا جوش میباشد.

واحد آموزش سازمان پارکها 
  علیرضا اوجاقی


سید کمال الدین اسبقی