تاریخ : سه شنبه 5 دي 1391
کد 422

مراحل ثبت نام پیمانکاران محترم فضای سبز جهت توانسنجی شرکت و در یافت رتبه سال 1392 از سازمان پارکها

به شركتهایي پيمانكار فضاي سبز اطلاق خواهد گردید كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي، فضاي سبز پيش بيني شده و حداقل

 

مراحل ثبت نام پیمانکاران محترم فضای سبز جهت توانسنجی شرکت و در یافت رتبه سال 1392 از سازمان پارکها
1- دانلود فایل اکسل  توانسنجی 1392   
2- تکمیل فایل اکسل با توجه به مستندات موجود
3- ارسال فایل مربوطه به پست الکترونیک سازمان پارکها به آدرس       parks@tabriz.ir
4- شماره حساب بانکی جهت رتبه بندی :  0101783480004 بانک صادرات شعبه حکیم نظامی بنام سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری تبریز  بملغ 500000 ریال ( پانصد هزار ریال )
توجه : به اطلاع شرکتهای فضای سبز می رساند که نسبت به ارسال مدارک جهت رتبه بندی حداکثر تا مورخ   10/12/91   اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز برای شرکت در رتبه بندی
1- اساسنامه شرکت + کپی
2- اظهار نامه شرکت + کپی
3- مدارک تخصصی اعضاء شرکت اعم از دکترا – کارشناسی ارشد – کارشناسی – کاردانی – باغبانی
4- مدارک مربوط به دوره های آموزش اعضاء شرکت (سازمان نظام مهندسی کشاورزی – فنی و حرفه ای-  سازمان پارکها )
5- صلاحیت طرح طبقه بندی مشاغل از اداره کار
6- کارت عضویت کارشناسان در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
7- امتیاز مکتسبه شرکت از اتحادیه انجمن صنفی شرکتها ی کشاورزی و فضای سبز
آدرس : پل قاری – بطرف آبرسان ، جنب سازه برق آذربایجان – ساختمان یاس – طبقه سوم – تلفن 3350510
8- مدارک مربوط به امکانات و تجهیزات شرکت مطابق بند 3 جدول رتبه بندی
9- فیش واریزی + کپی
10- مجوز صادره از سازمان پارکها
11- آگهی تاسیس شرکت و روزنامه آن
12- آگهی تغییرات شرکت و روزنامه آن
توانسنجی  و رتبه بندي شركتهای فضای سبز (1392)
تعریف پیمانکار فضای سبز:
   به شركتهایي پيمانكار فضاي سبز اطلاق خواهد گردید كه در اساسنامه و موضوع آن انجام عمليات كشاورزي،       فضاي سبز پيش بيني شده و حداقل 51%  اعضاء هيئت مديره و سهامداران داراي مدرك كارشناسي كشاورزي يا    فضاي سبز باشد. در شركتهاي با مسئوليت محدود كه داراي 2 نفر سهام دار مي‌باشد يكي از اعضاء هيئت مديره بايستي كارشناس کشاورزی یا فضای سبز و سهام آن نيز حداقل 51% باشد.
رتبه:
منظور از رتبه معياري است كه توان فني و اجرایي و مديريت پيمانكار را مشخص مي‌نمايد كه شاخص های سنجش آن بر اساس مندرجات زير است:
الف- معيار امتيازبندي:
1- حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای.
تبصره 1: این بند بعنوان شرط لازم برای بررسی رتبه بندی پیمانکاران دارای سابقه همکاری در شهرداری می باشد و در صورت عدم احراز این شرط، رتبه ای اعطاء نخواهد شد و یا با تقلیل رتبه و یا محرومیت از عقد قرارداد با شهرداری از یک تا سه سال مواجه خواهد شد. 
تبصره 2: تصمیم گیری در خصوص تبصره 1 بر اساس نتایج ارزیابی های ماهانه پیمانکاران،مصوبات کمیته فنی و نظر نهایی کمیته رتبه بندی پیمانکاران خواهد بود.
2- مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب.
3- امکانات و تجهیزات اعم از ماشین آلات و محل دفتر و وسایل ارتباطی. 
تبصره 3: رتبه بندی شرکتهای فضای سبز هر سال از طرف سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری تبريز انجام می¬گیرد و فقط یک سال اعتبار خواهد داشت.
واگذاري پيمان به شركتها براساس مبلغ پيمان
الف) شركتهاي  رتبه یک ............................ 18 تا  25  امتياز ........................ پيمانهای تا سقف 1750000000/  ريال
ب) شركتهاي  رتبه دو ................................. 26 تا 32  امتياز .......................... پيمانهای تا سقف 2800000000/ ريال
ج) شركتهاي  رتبه سه ....................................33  تا 40  امتياز ......................... پيمانهای تا سقف 3700000000/ ريال
د) شركتهاي  رتبه چهار ........................ 41 تا 53  امتياز ........... پيمانهای تا سقف/ 5000000000 ريال در هر قرارداد
ه) شركتهاي  رتبه پنج .......................... بيش از 54 امتياز .......... پيمانهای تا سقف 6700000000/ريال در هر قرارداد
تبصره 4:  شركتهاي رتبه يك، دو و سه حداكثر تا يك فقره پيمان ولي شركتهاي رتبه 4 و به بالا حداكثر دو فقره پيمان       مي توانند در شهرداري تبريز عقد قرارداد نمايند و رتبه شركت هاي جديد التأسيس در صورت احراز شرایط یک خواهد بود. 
ب- نحوه امتياز بندي:
1- حسن سابقه درکارهای قبلی و فقدان سوء پيشينه حرفه‌ای .............................................................. حداكثر 34 امتياز
1-1- ارائه صلاحيت طرح طبقه بندی مشاغل از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای شرکت های جدید التاسیس2 و سایرشرکت ها 4 امتياز
2-1- گواهي ارائه شده از طرف انجمن صنفي پيمانكاران ...................................................................................... 4  امتياز
3-1- ميانگين نتايج ارزيابي هاي بعمل آمده توسط هیئت ارزيابي (صرفاً مختص شركت هاي حائز رتبه خوب و عالي) ....... حداكثر 15 امتياز
4-1- نحوه پرداخت حق و حقوق کارگران .......................................................................................................... 4  امتیاز
5-1- ميزان رضايت مسئول فضاي سبز منطقه ...................................................................................................... 4  امتياز
6-1- کسب امتیاز عالی در ارزیابی سال 91 (بصورت تشویقی) ......................................................................... 3  امتیاز
تبصره5: در صورتیکه شرکتی در سالجاری موفق به عقد قرارداد نگردیده 80% امتیازات بند های 3-1 تا6-1مربوط به آخرین ارزیابی شرکت محاسبه خواهد گردید.
2- مديريت كار آمد و سيستم مديريتي مناسب .................................................................................... حداكثر 36  امتياز
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1-2- كارشناس كشاورزي در هيئت مديره شركت هر نفر 1 امتياز ................................................................................. حداكثر 3  نفر
2-2- كارشناس فضاي سبز در هيئت مديره شركت هر نفر 2 امتياز ............................................................................... حداكثر 3  نفر
3-2- کارشناس ارشد کشاورزی در هیئت مدیره شرکت............................... هر نفر 2 امتیاز.................... حداكثر 1 نفر
4-2- دکترای کشاورزی در هیئت مدیره شرکت....................................... هر نفر 3 امتیاز........................ حداكثر 1 نفر
5-2- هر نفر کاردان کشاورزی 1 امتياز ..................................................................................................... حداکثر 1 نفر      
6-2- هر سال سابقه کاری شركت در كلانشهر یک امتياز ........................................................................ حداكثر 2 سال
7-2- دوره‌هاي آموزشي مرتبط با فضاي سبز اعضاي هيئت مديره،‌ مديرعامل،اعضاي شركت و نماینده معرفی شده به ازاي هر دوره آموزشی بیش از 40 ساعت از سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، سازمان فنی،حرفه ای و مراكز آموزش عالي........ 3 امتياز........................ حداكثر 14  امتياز
8-2- دوره های آموزشی ویژه کارگران،به ازای هر ده نفر کارگر معرفی شده توسط هر شرکت در صورت اخذ گواهی  یک امتیاز ......................... حداکثر 3 امتیاز      
9-2- کارشناسان کشاورزی بازنشسته شهرداری تبریز در صورت تاسیس شرکت .. / 2 امتیاز آموزشی لحاظ خواهد شد.
تبصره 6: مداركي كه بعنوان مدارک اعضاء و تجهیزات شركت ارائه مي گردد تنها براي يك شركت اعتبار خواهد داشت.
3- امكانات و تجهيزات ................................................................................................................................... حداكثر 23 امتياز
1-3- تانكر حمل آب(حداقل ظرفیت مورد قبول 12000لیتر) با آرم شركت و ارائه سند رسمی 4 امتیاز  ........................  حداکثر  8  امتياز
2-3-  خودرو وانت معمولي با آرم شركت و سال ساخت بالاتر از 1385.............................................................. 2 امتياز
3-3- خودرو وانت كمپرسي با آرم شركت و سال ساخت بالاتر از 1385................................................................ 2 امتياز   
4-3- موتوسيكلت ................................................................ 5/0 امتیاز .................................................. حداکثر 1  امتياز
5-3- سمپاش با ظرفيت بيش از 1000 ليتر .............................................................................................................. 1 امتياز
6-3- سمپاش پشتی موتوری  ........................................................................................................................... 5/0 امتياز
7-3-  دستگاه چمن زن  (*)
8-3- دستگاه حاشيه زن (*) 
9-3- اره موتوري (*)
10-3- شاخه زن موتوري ............................................................................................................................... 2 امتياز
11-3- بالابر پشت تراکتوری ......................................................................................................................................... 2 امتياز
12-3- رتیواتورباغی (تراکتورگلدونی) ........................................................................................................................  1 امتیاز
13-3- قیچی دسته بلند طنابی (*)
14-3- دستگاه چنگك زن چمن .........................................................................................................................  5/1امتياز
15-3- دستگاه تنك کننده............................................................................................................................................ 2 امتياز
تبصره 6:  دستگاهها و وسایلی که با علامت (*) مشخص شده اند جزء ضروریات هر شرکت برای رتبه بندی می باشد.
تبصره 7: در بند 3، سند مالكيت و فاكتور خريد بنام شركت يا يکی از اعضاء، هيئت مديره ملاك عمل بوده و ساير اسناد قابل قبول نمي باشد. هنگام بررسي اسناد ادوات، حضور تمامي دستگاهها اجباري خواهد بود.
تبصره 8: براي ارزيابي حضور ادوات فوق در محدوده كارگاه در سال قبل كه مورد ارزيابي قرار گرفته ملاك عمل خواهد بود که توسط مسئول فضای سبز منطقه تأیید خواهد شد.
تبصره 9: در صورتي كه مشخص شود اطلاعات و مدارك ارائه شده براي رتبه بندی نادرست و يا جعلي ‌باشد شركت و مديران آن با تشخيص اعضاي كميته رتبه‌بندي سازمان پاركها از يك تا سه سال از شركت در مناقصه‌هاي فضاي سبز شهرداري محروم خواهند شد.
تبصره 10: ليست امكانات ارائه شده جهت نظارت كارفرما در طول اجراي پيمان توسط سازمان به منطقه مربوطه ارسال خواهد شد.
تبصره 11: بغیر از تانکر،چنگک زن و سمپاش بيش از 1000 لیتری بقیه دستگاههای ارائه شده برای رتبه بندی باید به صورت آماده بکار در کارگاه در طول مدت پیمان وجود داشته باشد در غیر اینصورت به اندازه امتیاز کسب شده هر دستگاه در رتبه بندی بصورت درصد از صورت وضعیت ماهانه کسر خواهد شد.
تبصره 12 : شرکت های فسخ پيمان شده به استناد ماده 14 بنابه تشخیص کمیته رتبه بندی و توانسنجی پیمانکاران از یک تا سه سال، رتبه بندي نخواهند شد.

اعضاء کمیته توانسنجی و رتبه بندی شرکتهاي فضاي سبز به شرح ذیل خواهد بود:
1- مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز تبريزبعنوان رئیس کمیته
2- معاون هماهنگي امور مناطق سازمان پاركها و فضاي سبز
3- مدیر طرح و برنامه سازمان پاركها و فضاي سبز تبريزبعنوان دبیرکمیته
4- نماینده مسئولین فضای سبز مناطق یک نفر
5- مسئول حراست سازمان پاركها و فضاي سبز تبريز
6- نماينده مديريت بازرسي و پاسخگوئي به شكايات شهرداري تبريز
7- دو نفر کارشناس مجرب به انتخاب مدیر عامل سازمان پارکها
اعضاء كميته ارزيابي ماهانه عملكرد پيمانكاران بشرح ذيل خواهد بود: 
1- مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز تبريز
2- نماينده شهرداران مناطق با معرفي شهردار تبريز
3- معاون هماهنگي امور مناطق سازمان پاركها و فضاي سبز
4- مسئول فضاي سبز منطقه مربوطه
5- ناظر عالی هر منطقه
6- مسئول حراست سازمان پاركها و فضاي سبز تبريز به نمايندگي از اداره حراست شهرداري تبريز
7- سر ناظر مناطق
8-دونفر کارشناس مجرب به انتخاب مدیر عامل سازمان پارکها