منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : يکشنبه 30 مهر 1391     |     کد : 375

جايگزيني چمن با انواع گونه هاي گياهي در بلوار ملت (ديزل آباد)

در راستاي اجراي سياست جديد سازمان پاركها مبني بر حذف چمن و جايگزيني آن با انواع درخت و درختچه در سطح شهر تبريز بلوار ملت

جايگزيني چمن با انواع گونه هاي گياهي در بلوار ملت (ديزل آباد)

 در راستاي اجراي سياست  جديد سازمان  پاركها مبني بر حذف چمن و جايگزيني آن با انواع درخت و درختچه در سطح شهر تبريز بلوار ملت  در منطقه ديزل آباد  نيز تحت پوشش حذف چمن و جايگزيني با انواع گونه هاي گياهي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي سازمان پاركها  به منظور تبديل فضاي سبز سطحي به حجمي و افزايش تبادل گازي  و با توجه به نياز شديد چمن به آب و نيز  پر هزينه بودن نگهداري آن و همچنين كمبود منابع آبي ، سياست حذف چمن و جايگزيني آن با گونه هاي گياهي مناسب در دستور كار اين سازمان قرار دارد و برابر دستورالعملهاي صادره اين سياست با جديت تمام توسط  فضاهاي سبز شهرداريهاي مناطق اجرا     مي شود كه در اين راستا طي سالهاي 90 و 91  ،  35  هكتار از سطح چمنكاري سطح شهر تبريز حذف و با  انواع درخت و درختچه هاي مناسب جايگزين شده است كه اجراي اين عمليات در بلوار ملت نيز در جهت ادامه اجراي اين امر مهم بشمار ميرود.
بنابراين گزارش در اين منطقه از تبريز گونه هائي از قبيل زرشك، برگ نو، شمشاد، انواع رز  و ... جايگزين  سطح چمنكاريهاي حذف شده گرديده است.

سید کمال الدین اسبقی