گالری تصاویر
 

اخبار اخیر

با تلاش نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز: 
مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی به آیینه بهاری پرطراوت بدل شده است

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز خبر داد؛
آغاز کاشت گونه‌های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز

با هدف پاکسازی فضاهای عمومی شهر و کاهش اغتشاشات بصری،
ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز ادامه دارد

همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکتهای فضای سبز در فروردین ماه:
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان و ناظرین مناطق 5 و 6  تقدیر کرد.

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز تاکید کرد:
آماده سازی پارک‌ها برای استفاده بهتر شهروندان، اصلی ترین هدف طرح 'اردیبهشت، بهار تبریز"


  یعقوب هوشیار
  شهردار کلانشهر تبریز

  اکبر امجدی
  مدیرعامل سازمان سیما، منظرو فضای سبز
  شهرداری کلانشهر تبریز
  مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی به آیینه بهاری پرطراوت بدل شده است

  با تلاش نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز: 
  مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی به آیینه بهاری پرطراوت بدل شده است

  1401/02/26

  مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گولی تبریز با تلاش نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به آیینه تمام نمای بهاری پرطراوت و زیبا بدل شده است. 

   آغاز کاشت گونه‌های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز خبر داد؛
  آغاز کاشت گونه‌های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز

  1401/02/26

  مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز کاشت انواع گونه‌های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز خبر داد.

  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان و ناظرین مناطق 5 و 6  تقدیر کرد.

  همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکتهای فضای سبز در فروردین ماه:
  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان و ناظرین مناطق 5 و 6  تقدیر کرد.

  1401/02/22

  همزمان با برگزاری اولین مرحله ارزیابی عملکرد شرکتهای فضای سبز تبریز در فروردین ماه، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارشناسان این شرکتها و ناظرین مقیم و عالی مناطق 5 و 6 قدردانی کرد.

  فراخوان آرشیو