منو اطلاع رسانی
 
مراسم بزرگداشت روز بسیج
اولین برف زمستانی تبریز در ائل گلی
طبیعت پاییزی ائل گلی
پارکها و فضای سبز شهرداری منطقه 9 تبریز
جلسه نهضت فضای سبز تبریز - 94
فضای سبز منطقه 4
اولین همایش ملی توسعه پایدار فضای سبز 2
همایش ملی توسعه پایدار فضای سبز 1
انبوهکاری منطقه 5
زنجیره انسانی شبکه تشکلهای زیست محیطی ایران
دومین اجلاس شبکه تشکلهای زیست محیطی کشور در تبریز
همایش قوناخ باجی
پاک سازی ته سیگارها با حضور کودکان
لاله های پارک ائل گلی
لاله های پاک ائل گلی تبریز
اختتامییه زنگ پاک مدارس | عکس : مهسا جمالی
پاکسازی ته سیگارهای پارک ائل گلی
زنگ پاک مدارس
روز طبیعت - 13 فروردین 94
تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز