منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : سه شنبه 24 دي 1398     |     کد : 3145

اطلاعیه؛

انتشار برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99

برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز تبریز در سال 99 منتشر شد.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز مناطق دهگانه شهرداری، مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی، ترمینال تبریز و  مجموعه وئادی رحمت درسال 1399 را منتشر کرد. 

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 1، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m1.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 2، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m2.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 3، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m3.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 4، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m4.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 5، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m5.pdf

برای برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 6، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m6.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 7، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m7.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 8، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m8.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 9، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m9.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز شهرداری منطقه 10، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/m10.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز مجموعه تاریخی تفریحی ائل گلی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/el.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز ترمینال تبریز، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/ter.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز وادی رحمت کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/vad.pdf

برای دریافت برآورد اولیه مناقصه فضاهای سبز عون بن علی کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/ow.pdf


مدیر وب سایت