• عمارت ائل گلی
  • عمارت ائل گلی
  • عمارت و استخر  ائل گلی
  • عمارت شهرداری تبریز
  • ساختمان سازمان پارکها و فضای سبز تبریز
  • عمارت شهرداری تبریز
  • لاله های ائل گلی
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - سازمان پارکها
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - عمارت
 
 منو
 
تاریخ : يکشنبه 26 فروردين 1397     |     کد : 2543

آگهی مناقصه عمومی سال 97 (نوبت دوم)

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی

آگهی مناقصه(نوبت دوم)

           

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی  شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

 شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت ظرفیت و پایه لازم مندرج در شرایط آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 97/2/6  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند.

ضمناً کلیه پاکت ها روز شنبه  مورخه 97/2/8 راس ساعت 9 صبح در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                                   

 

                                                                                                   علی مدبر خاک نژاد

                                                                                                                مدير عامل

جدول مناقصه عمومی سال 97 - نوبت دومبهرام تندران
نوشته شده در   يکشنبه 26 فروردين 1397  ساعت  14   توسط   بهرام تندران    تعداد بازدید  274
ویرایش شده در يکشنبه 26 فروردين 1397 ساعت 14 توسط بهرام تندران
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :