• عمارت ائل گلی
  • عمارت ائل گلی
  • عمارت و استخر  ائل گلی
  • عمارت شهرداری تبریز
  • ساختمان سازمان پارکها و فضای سبز تبریز
  • عمارت شهرداری تبریز
  • لاله های ائل گلی
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - سازمان پارکها
  • لاله های ائل گلی در اردیبهشت 95 - عمارت
 
 منو
 
تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396     |     کد : 2443

آگهی مناقصه

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

آگهی مناقصه

         سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت ظرفیت و پایه لازم مندرج در شرایط آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 11 روز پنج شنبه مورخه 26/11/96  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز شنبه  مورخه 28/11/96 از ساعت  9 صبح در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در چهار راه ابوریحان ، بازگشایی خواهد شد . سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

دانلود فایل جداول مناقصه

                                                                        علی مدبر خاک نژاد - مدیرعامل


بهرام تندران
نوشته شده در   پنجشنبه 12 بهمن 1396  ساعت  11   توسط   بهرام تندران    تعداد بازدید  749
ویرایش شده در پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت 12 توسط بهرام تندران
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :