منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1395     |     کد : 2004

همزمان با هفته دفاع مقدس/

آیین غبار روبي و عطر افشاني مزار شهدا با حضور پرسنل سازمان پارکهای تبریز برگزار شد

آیین غبار روبي و عطر افشاني مزار شهدا تبریز همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس توسط پرسنل و کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز تبریز برگزار شد.

آیین غبار روبي و عطر افشاني مزار شهدا تبریز همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس توسط پرسنل و کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، این مراسم با حضور مدیرعامل و معاونین و جمعی از پرسنل این سازمان برپا شد.

طی این آیین کارکنان سازمان پارکهای تبریز با اداي احترام در مزار شهدا، با آرمان هاي والاي شهداي گرانقدرتجديد ميثاق نموده و با نثار فاتحه و اهداي گل، ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس را گرامي داشتند.

همچنین در این مراسم ، روضه خوانی با حضور مداح اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز برپا شد.

آلبوم تصاویرآیین غبار روبي و عطر افشاني مزار شهدا با حضور پرسنل سازمان پارکهای تبریز برگزار شد

آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا توسط پرسنل سازمان پارکهای تبریز
سیما منظر و فضای سبز