منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مزايده ( مرحله اول - نوبت اول)

آگهي مزايده ( مرحله اول -  نوبت اول) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز هيئت مديره به شماره 12/4126 مورخه 28/3/90 در نظر دارد به اجاره بوفه تپه پرچم واقع در پارك ائل‌گولي
شنبه 11 تير 1390

آگهي مناقصه ( مرحله اول - نوبت اول)

آگهي مناقصه ( مرحله اول -  نوبت اول) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 12/4367 مورخه 1/4/90 هيئت مديره در نظر دارد عمليات احداث يكباب ساختمان و ديوار كشي در باغ سردرود را
شنبه 11 تير 1390

آگهي مناقصه ( مرحله دوم - نوبت اول)

آگهي مناقصه ( مرحله دوم -  نوبت اول)
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 12/2684 مورخه 31/2/90 هيئت مديره در نظر دارد توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز پارك جنگلي آرپا دره سي
پنجشنبه 2 تير 1390

سازمان پاركها و فضاي سبز

سازمان پاركها و فضاي سبز آگهي مناقصه ( مرحله اول - نوبت اول) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 12/2684 مورخه 31/2/90 هيئت مديره در نظر دارد توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز پارك جنگلي آرپا دره
شنبه 7 خرداد 1390

آگهي مزايده ( مرحله دوم - نوبت اول)

آگهي مزايده ( مرحله دوم -  نوبت اول) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز هيئت مديره به شماره 12/1062 مورخه 30/1/90 در نظر دارد به اجاره بوفه تپه پرچم واقع در پارك ائل‌گولي
سه شنبه 3 خرداد 1390

سازمان پاركها و فضاي سبز

سازمان پاركها و فضاي سبز آگهي مزايده ( مرحله دوم - نوبت اول) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز هيئت مديره در نظر دارد اجاره بهره‌برداري از محل پاركينگ لونا پارك را از طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390

سازمان پاركها و فضاي سبز

سازمان پاركها و فضاي سبز آگهي مزايده ( مرحله اول - نوبت اول) اجاره بوفه تپه پرچم واقع در پارك ائل‌گولي
پنجشنبه 15 ارديبهشت 1390

سازمان پاركها و فضاي سبز

سازمان پاركها و فضاي سبز آگهي مناقصه ( مرحله اول– نوبت اول ) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز باستناد مجوز هيئت مديره در نظر دارد تامين نيروي انساني مورد نياز خود به تعداد متوسط 70 نفر به شرح ذيل را از طريق مناقصه آزاد
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1390

آگهي مزايده ( مرحله اول - نوبت اول)

آگهي مزايده ( مرحله اول -  نوبت اول) آگهي مزايده ( مرحله اول - نوبت اول) سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز هيئت مديره در نظر دارد اجاره بهره‌برداري از محل عوارضي وروددي پارك ائل‌گولي
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1390

سازمان پاركها و فضاي سبز

سازمان پاركها و فضاي سبز سازمان پاركها و فضاي سبز آگهي مناقصه ( مرحله دوم – نوبت اول )
يکشنبه 4 ارديبهشت 1390