منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره بوفه های ائل گلی از طریق مزایده اقدام نماید.
دوشنبه 25 بهمن 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.
دوشنبه 11 بهمن 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید بنفشه و شب بو مناطق از طریق مناقصه آزاد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
شنبه 25 دي 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
شنبه 25 دي 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن آلات از طریق مزایده به داوطلبین واجد شرایط اقدام نماید.
سه شنبه 16 آذر 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره بوفه های ائل گلی از طریق مزایده اقدام نماید.
سه شنبه 16 آذر 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 16 آذر 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده آگهی مزایده
دوشنبه 10 آبان 1395

آگهی فراخوان شناسائی سرمایگذار

آگهی فراخوان شناسائی سرمایگذار آگهی فراخوان شناسائی سرمایگذار
دوشنبه 10 آبان 1395

آگهی مناقصه عمومی خرید پیاز لاله

آگهی مناقصه عمومی خرید پیاز لاله سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید پانصد هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
چهارشنبه 5 آبان 1395