منو
 
 پیوندهـــا

 
 
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان پارکها

سازمان پارکها آگهي مناقصه ( مرحله اول – نوبت اول )
پنجشنبه 18 فروردين 1390

شهرداری منطقه یک

شهرداری منطقه  یک آگهي مناقصه عمومی
سه شنبه 16 فروردين 1390

شهرداری منطقه 1

شهرداری منطقه 1 آگهي مناقصه عمومی
سه شنبه 16 فروردين 1390

ناحيه یک الی 7 شهرداري منطقه6

ناحيه یک الی 7  شهرداري منطقه6 حفظ ونگهداری
دوشنبه 15 فروردين 1390

آگهي مناقصه ( مرحله دوم – نوبت اول )

آگهي مناقصه ( مرحله دوم –  نوبت اول ) سازمان پاركها و فضاي سبز جدولگذاری وکف سازی محوطه بازی کودکان
سه شنبه 19 بهمن 1389

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه آگهي مناقصه (مرحله دوم - نوبت اول ) خرید نشاءبنفشه وشب بو
پنجشنبه 9 دي 1389

آگهي مزايده

آگهي مزايده آگهي مزايده بوفه ها ، محل اسكيت و رستوران وسط استخر ائل گولي
پنجشنبه 9 دي 1389